O Nas

Witamy na stronach POSP TRYTON

Specjalistycznej Jednostki Płetwonurków w Kołobrzegu. Nasza POSP została powołana celem ratowania ludzi i mienia na wodzie i pod wodą. Terenem naszego działania jest miasto Kołobrzeg, wody portowe, rzeka Parsęta z kanałami oraz wody morskie przylegające do kąpieliska. W skład naszej jednostki wchodzą strażacy płetwonurkowie oraz ratownicy.

Więcej >>

Adres

Portowa Ochotnicza Straż Pożarna TRYTON
ul. Żurawia 12 B
78-100 Kołobrzeg

Szukaj

SZKOLENIA NURKOWE

Dzięki wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych” członkowie Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej mogą podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności poprzez uzyskiwanie nowych specjalizacji oraz stopni nurkowych. W tym roku uczestniczą w kursach takich jak Płetwonurek Poszukiwacz Wydobywca (PPW), Płetwonurek Nitroksowy (PN2), Płetwonurek Eksplorator (PE),  czy Płetwonurek P1, P2, P3.  Wszystkie szkolenia prowadzone są przez instruktorów z Centrum Nurkowe BLUE DIVE z Kołobrzegu.

SZKOLENIA

SZKOLENIA

W związku z stanem epidemicznym i przedłużającym się zamknięciem niektórych ośrodków szkoleniowych zaplanowane na ten czas szkolenia w zakresie Ratownik Morski, Bezpieczeństwo na Jachtach oraz ITR w tym roku nie odbędą się.

Pozostałe szkolenia podnoszące kwalifikacje płetwonurkowe odbędą się bez zmian.

Dodatkowo przyjmujemy zgłoszenia na szkolenia nurkowe specjalność Płetwonurek Poszukiwacz Wydobywca (PPW) – wymagania P1+PE,

Oraz inne specjalizacje takie jak Zestawy Butlowe, Nitrox

Informacje i zapisy Jacek Podolak 784 041 380 (lub na Messenger )

Termin zapisów do 04.05.2020

Walne zebranie odwołane

Zarząd POSP ORW TRYTON w Kołobrzegu informuje, że Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze przewidziane na dzień 21.03.2020 zostaje odwołane z powodu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego. Druhowie zostaną poinformowani o kolejnym terminie zebrania.  

Jednocześnie informujemy, że do odwołania zawieszone są zebrania poniedziałkowe i piątkowe odbywające się w remizie.

Dzień Gospodarczy

Kto się czuje zdrowo i ma ochotę zapraszamy w sobotę 14.03.2020 na godzinę 10:00 zrobimy porządek w hangarze, przygotujemy sprzęt na ewentualne działania związane między innymi z koronawirusem. (mogą wystąpić kwarantanny innych jednostek OSP z naszego regionu i może być wymagane wsparcie)

Szkolenia

dziś 20.02.2020 o godz. 12. zamykamy listę na szkolenia które będą dofinansowane w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa na wodach morskich i śródlądowych woj. zachodniopomorskiego.”

ostatnia chwilę by się zapisać. Informacje Jacek Podolak 784 041 380

SZKOLENIA 2020

Rozpoczynamy nabór chętnych na szkolenia w 2020 r.

W tym roku dostaliśmy dofinansowanie na szkolenia:

 1. Płetwonurkowe – podstawowe i specjalizacje (do wyboru)
 2. ITR  – indywidualne Techniki Ratunkowe (20 godzin między innymi :  Wyposażenie ratunkowe na jedn. pływających, środki wzywania pomocy, ewakuacja ludzi z jedn. pływających, ratowanie z powierzchni wody, ćwiczenia na wodzi)
 3. Ratownik Morski (24 godziny, między innymi : łodzie ratownicze, opuszczanie statku, człowiek za burtą, przetrwanie w tratwach, sygnalizacja w niebezpieczeństwie, pierwsza pomoc, ćwiczenia na łodzi ratowniczej  – wymagania  ukończone ITR  – patrz wyżej
 4. Bezpieczeństwo na Jachtach Komercyjnych (40 godzin, uzyskuje się certyfikat spełniający najnowsze wymagania dotyczące bezpiecznego, profesjonalnego, komercyjnego i regatowego  na jednostkach pływających motorowodnych i żaglowych

Proszę o zapisy można na wszystko lub na wybrane.

Szkolenia są dofinansowane więc koszt będzie (w zależności od ilości chętnych) albo zerowy albo częściowy.

Po wstępnych zapisach chętnych  i ustaleniu ilości osób  na poszczególne szkolenia podamy ile kurs kosztuje.

Zapisy (do 20.02.2020) na dzisiejszym zebraniu,przyjmuje Jacek Podolak, telefonicznie lub massanger

WALNE ZEBRANIE

Zawiadomienie

Zarząd POSP ORW TRYTON zaprasza Pana/Panią na Walne  Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków POSP ORW TRYTON, które odbędzie się w dniu 21.03.2020 roku o godz.11:45 pierwszy termin, godz. 12:00 drugi termin, w sali konferencyjnej Portu Jachtowego ul. Warzelnicza 3 w Kołobrzegu.

Proponowany porządek zebrania to:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór przewodniczącego zebrania oraz sekretarza (protokolanta)
 3. Przyjęcie porządku zebrania
 4. Wybór komisji  skrutacyjnej
 5. Wybór komisji uchwał i wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdanie z działalności zarządu za 2019 r
 7. Przedstawienie sprawozdanie finansowe za 2019r
 8. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
 9. Dyskusja.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2019
  2. rozliczeniu wyniku finansowego
  3. udzielenie absolutorium dla Zarządu za 2019 r.
 11. Wybory Zarządu POSP ORW TRYTON oraz Komisji Rewizyjnej (Przerwa w zebraniu, ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej)
 12. Wolne wnioski.
 13. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
 14. Zakończenie zebrania.

MORSY – MIELNO

MORSY Na niedzielny wyjazd na zabezpieczenie morsów w Mielnie do dyspozycji mamy duży autobus (nie jesteśmy ograniczeni miejscami) więc jeśli ktoś nie zapisał się a chce jechać lub zabrać kogoś ze sobą to jest taka możliwość.

zbieramy się: Niedziela 09.02.2020 godz. 9:00 Port Jachtowy

wyjazd: 9:30

SKŁADKI 2020

SKŁADKI.     Prosimy wpłacać składki na rok 2020.
200 zł członkowie zwyczajni i wspierający (można w ratach styczeń 100 i czerwiec 100)
60 zł młodzież  ucząca się.
Numer konta 71 1090 2659 0000 0006 6002 2017 

Jest jeszcze sporo zaległych za rok 2019, jeśli ktoś nie pamięta czy ma wpłacone proszę o kontakt tel. Jacek 784041380